AIRTREK 2003 (CUSTOM MAKE)

airtrek_F
airtrek_R

Front Bumper (DAMD) / Rear Bumper (EVO 9)

AIRTREK 2003 RALLI ART ABS PLASTIC (ABS)

airtrek_F
airtrek_R

Front Skirt / Rear Skirt / Side Skirt

Optional: Eyelid